Dlaczego szachy?

 

Szachy to gra niezwykle interesująca i wartościowa, która może być źródłem satysfakcji i rozrywki przez całe życie. Dzięki połączeniu sportu, naukowego myślenia oraz sztuki szachy pozytywnie wpływają na rozwój umysłowy i osobowościowy.

Królewska gra nie tylko uczy logicznego i strategicznego myślenia, cierpliwości, odpowiedzialności, pilności czy doskonali pamięć, ale również uczy szacunku i tolerancji wobec rywali. Co więcej, rywalizacja w turniejach wymaga koncentracji, odporności psychicznej i fizycznej, znoszenia porażek oraz sprzyja nauce zasad „fair play”.

Dlatego wartości dydaktyczne i wychowawcze szachów zostały docenione i uznane za ważny czynnik w edukacji, a szachy na stałe weszły do programów szkolnych w wielu krajach.

Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy:

 • kształtują charakter,
 • uczą logicznego i strategicznego myślenia,
 • rozwijają zdolności matematyczne,
 • rozwijają pamięć i wyobraźnię,
 • uczą rozwiązywania problemów i abstrakcyjnego myślenia,
 • uczą podejmowania samodzielnych decyzji,
 • uczą odpowiedzialności,
 • rozwijają koncentrację,
 • uczą systematyczności i dyscypliny,
 • uczą cierpliwości i wytrwałości,
 • rozwijają kreatywność,
 • dodają odwagi i pewności siebie,
 • wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów (uczą planowania),
 • uczą prawidłowego oceniania sytuacji,
 • rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach,
 • uczą radzić sobie z niepowodzeniami,
 • uczą szacunku wobec rywali,
 • uczą uczciwego współzawodnictwa (zasad „fair play”),
 • ułatwiają nawiązywanie nowych
 • są źródłem zainteresowania, rozrywki i satysfakcji przez całe życie,
 • są sposobem na zwiedzenie Polski, Europy i Świata.