Warsztaty szachowe

 

Istnieje możliwość zrealizowania warsztatów szachowych z wybranych zagadnień dla grup zorganizowanych.